RÕÕM PUHTAST VEEST!

GEOMENTE OÜ on loodud, aitamaks oma klientidel  lahendada veekaevudega seotud probleeme. Tegeleme nii salv- kui ka puurkaevudega.

Meilt saate tellida nii kaevu projekti kui ka ehitusjärelevalve.

Samuti tegeleme  kaevuvee keemilise ja mikrobioloogilise analüüsimisega, vajadusel viime läbi kaevu desinfitseerimist.

Samuti konsulteerime kliente kaevude ja teiste maa-aluste ehitiste-rajatiste (imbväljakud, tiigid, keldrid  jne) kavandamisel, projekteerimisel, ehitamisel ning ekspluateerimisel ettetulevates geoloogiaalastes küsimustes.

Eriti populaarseks on viimasel ajal osutunud meie koostatud hüdrogeoloogilised eksperthinnangud hajaasustusalal asuvate majapidamiste kanalisatsioonisüsteemide sh imbsüsteemide kavandamiseks.

Oma töös tugineme Tartu Ülikooli geoloogiaosakonnas omandatud teadmistele ning pikaajalisele töökogemusele hüdrogeoloogia (sh puurkaevude projekteerimine, rajamine ja hooldus), ehitusgeoloogia ja geotehnika vallas.

OÜ Geomente omab kehtivat tegevusluba nr KHY000009 "Hüdrogeoloogilised tööd" (hüdrogeoloogilised uuringud, puurkaevude ja -aukude projekteerimine).

Samuti on ettevõttel MTR registreering nr EEG000337 "Ehitusuuringud" (ehitusgeoloogiliste (geotehniliste) uuringute tegemine). 

Täpsustavate küsimuste korral ja hinnapakkumise saamiseks palume lahkesti ühendust võtta aadressil geomente@kaevugeoloogia.eu

või helistades telefonil 51 12 480.

Lugupidamisega
Aadu Sedman
Geomente OÜ juhataja
 Viimased uudised

geomente, Hajaasustuse veeprogramm 2017 avatud
15. apr, 2017
geomente, Puurkaevu projekt
08. dets, 2015
Arhiiv