Hüdrogeoloogiliste tööde tegemiseks on Eestis vaja taotleda tegevusluba. Geomente OÜ tegevusluba kehtib alates 17.03.2015 ning see antakse tähtajatult. Tegevusloa alusel saab projekteerida puurkaeve ja puurauke ning teha hüdrogeoloogilisi uuringuid, sealhulgas hüdrogeoloogilisi ekspertiise.