geomente  •  15. apr, 2017

Hajaasustuse veeprogramm 2017 avatud

Taaskord saab taotleda toetust kaevu rajamiseks jm vee- ja kanalisatsioonisüsteemidega seotud töödeks (kuni 2/3 projekti maksumusest). Täpsem info kohalikust omavalitsusest või EAS kodulehelt http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Kiirustage! Praegu ei ole kaevude projekteerimise järjekorrad veel lootusetult pikad, aga nagu kogemus näitab, kauaks see nii ei jää! 
Loe lisaks
geomente  •  08. dets, 2015  1

Puurkaevu projekt

geomente  •  05. apr, 2015  1

Hüdrogeoloogiline ekspertiis

Hüdrogeoloogiline ekspertiis on dokument, mille koostab hüdrogeoloog teatud probleemi või nähtuse selgitamiseks või lahenduste leidmiseks.  Loe lisaks
geomente  •  01. apr, 2015  1

Milline on hea salvkaev?

Selleks, et salvkaev oleks töökorras ja annaks kvaliteetset vett, tuleb järgida teatud nõudeid. Postituses on toodud ideaalse salvkaevu kriteeriumid. Kui enamus neist on täidetud, siis saab oma kaevuveega tõenäoliselt rahul olla.  Loe lisaks
geomente  •  31. märts, 2015

Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba

Geomente OÜ sai hüdrogeoloogiliste tööde tegevusloa nr KHY000009. Loe lisaks