Teenused

Puhas vesi on elu alus. 
Pole sugugi väheoluline, millise kvaliteediga vett  tarbida.  
Ühisveevärgivett kasutades võime enamasti arvestada selle vastavusega kehtivatele nõuetele (normidest kinnipidamist, sh. regulaarset veeanalüüside tegemist ning vajadusel vee puhastamist nõuab vee-ettevõttelt seadus).
Erakaevu puhul on paraku kogu vastutus  jäetud kaevuomaniku õlgadele. Kuidas otsustada, kas kodukaevu vett võib julgesti tarbida  ise, anda juua lastele ja külalistele, kartmata kõhuhädade jt ebameeldivate tagajärgede pärast? Siinkohal võiks iga kaevuomanik peeglisse vaadata ja meenutada, millal võeti viimati veeproov tema kaevust. Kas veeallikat on regulaarselt puhastatud, vajadusel desinfitseeritud? Kas kaevu pealisehitis on korras või pääseb reostunud pinnavesi kaevu? Jne. jne.

Geomente OÜ pakub järgmisi teenuseid:

  • puurkaevuprojektide koostamine, kooskõlastamine, ehitusloa taotlemine jne
  • veeproovide võtmine ja transport laborisse, laboritulemuste analüüs
  • hüdrogeoloogilised uuringud ja arvutused, sh soovitused uue või rekonstrueeritava kaevu sügavuse, konstruktsiooni, asukoha jms. valikuks
  • eeltooduga seonduv konsultatsiooniteenus ja ehitusjärelvalve
  • hüdrogeoloogilised eksperthinnangud  kanalisatsioonisüsteemide (sh imbväljakute), tiikide jne rajamiseks
 Pakume igakülgset abi asjaajamisel kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste ametnikega.